ASEKOL na konferenci Odpady a obce

7. 6. 2012

Dvoudenní konference Odpady a Obce, kterou pořádá společnost EKO-KOM, je jedinečnou platformou pro setkání odborníků a partnerů z oblasti odpadového hospodářství. Ta letošní proběhla 6. – 7. června; jako již tradičně v Hradci Králové na půdě Kongresového centra Aldis.

Spoluorganizátory konference byly kolektivní systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN. Mezi hlavní témata patřila příprava nových zákonných norem v oblasti odpadového hospodářství, regionální řešení odpadového hospodářství z pohledu samospráv obcí a krajů nebo organizace odpadového hospodářství v obcích. Účastníci setkání se také věnovali problematice zpětného odběru výrobků, ekonomickým nástrojům pro řízení odpadového hospodářství a sběrným dvorům v systému hospodaření s odpady. ASEKOL zaujal nepřehlédnutelným červeným stánkem s kuželkami a propagací stacionárních kontejnerů. To ostatně můžete posoudit z přiložených fotografií.