ASEKOL Solar: Měření termovizí pomůže optimalizovat náklady na recyklaci – pro klienty zdarma

24. 6. 2013

Akvizice provozovatelů solárních panelů je před vypršením zákonného termínu dne 30. června v plném proudu. Kolektivní systém ASEKOL Solar připravil pro nové klienty vstupní bonus v podobě termovizního proměření jejich solárních panelů zdarma.

Hlavním přínosem tohoto benefitu ale bude přehled o aktuální kvalitě a výkonu solárních panelů klientů a s tím související možnost efektivně plánovat provoz s ohledem na finanční náklady související se sběrem a recyklací.

Kolektivní systém ASEKOL Solar současně zavedl a dne 8. dubna 2013 nechal certifikovat systémy integrovaného managementu podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 (Systém managementu kvality), ČSN EN ISO 14001:2005 (Systém managementu environmentu) a ČSN OHSAS 18001:2008 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Certifikačním orgánem byl TÜV SÜD Czech, s.r.o., vedoucím auditorem Ing. Luděk Maryška. Certifikáty budou společnosti vydány na tři roky a k zachování jejich platnosti musí ASEKOL Solar každoročně v následujících dvou letech podstoupit tzv. dozorový audit.