Martin Fišer členem představenstva evropské organizace WEEELABEX

Martin Fišer členem představenstva evropské organizace WEEELABEX

22. 5. 2013

Manažer zpracování společnosti ASEKOL Martin Fišer (36) byl zvolen členem představenstva organizace WEEELABEX. Celoevropská organizace je společným projektem subjektů z řad výrobců a zpracovatelů elektrospotřebičů a asociace WEEE Forum sdružující evropské kolektivní systémy.

Martin Fišer se pod záštitou společnosti ASEKOL již od začátku projektu aktivně podílel na přípravách evropských norem WEEELABEX pro sběr, dopravu a zpracování vysloužilých elektrospotřebičů, zejména pak na definování specifických požadavků na zařízení s CRT obrazovkou.

Hlavním úkolem Fišera stejně jako všech členů představenstva bude uvést fungování celého systému evropské certifikace zpracovatelů elektroodpadu do praxe. Zároveň zůstává na své pozici v kolektivním systému ASEKOL.

Podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě.