Nejlépe třídili vyřazený elektroodpad v Ovesných Kladrubech

17. 1. 2013

Obec Ovesné Kladruby na Chebsku zvítězila v prvním ročníku soutěže obcí a měst „EZ – Liga 2012“ v Karlovarském kraji, ve které se hodnotí efektivita a úspěšnost třídění vyřazených elektrozařízení. Soutěž je společným projektem Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s., nazvaným „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“.

Za Ovesnými Kladruby se umístily obce Šemnice (Karlovarsko) a Valy (Chebsko). První tři obce v soutěži obdrží podle svého umístění finanční odměny ve výši patnáct, deset a pět tisíc korun.

Jak soutěž funguje? Do soutěže jsou automaticky zahrnuty všechny obce Karlovarského kraje, které mají uzavřenou smlouvu se společností ASEKOL a.s. o zpětném odběru elektrozařízení. Obce odevzdávají vysloužilé elektrospotřebiče prostřednictvím sběrných nádob E-box, E-domek, Červený kontejner, popřípadě přes vlastní sběrný dvůr. Pořadatelé pak hodnotí výtěžnost elektrozařízení na obyvatele obce (kg/osobu).

Spolupráce Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL je zacílena na oblast informovanosti obyvatel kraje s cílem dosažení správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči v souladu se zákonem a Plánem odpadového hospodářství Karlovarského kraje. Ke zlepšení úrovně třídění odpadů jsou obce motivovány, vedle efektu zlepšení ekonomiky svého systému nakládání s elektroodpady, i finančními cenami za umístění v této soutěži. Množství odvezených vytříděných odpadů je evidováno a úspěšnost obcí bude vyhodnocena a zveřejněna na tiskové konferenci na počátku roku 2013.

Výsledky EZ – ligy 2012 v Karlovarském kraji:

1. Ovesné Kladruby

2. Šemnice

3. Valy