Startuje šestý ročník fotosoutěže Můj svět

12. 11. 2013

Celonárodní fotografická soutěž Můj svět, kterou pro zaměstnance a dobrovolníky Charit ČR pořádá Charita Opava ve spolupráci se společností ASEKOL, se letos uskuteční již pošesté.

ASEKOL má tentokrát patronát nad zcela novou kategorií, která prestižní soutěž, jíž se každý rok zúčastňují stovky amatérských fotografů, obohatí o další rozměr. K tradičním kategoriím “Portrét” a “Život kolem nás” totiž letos přibývá kategorie s názvem “Jak to vidím já”. A zatímco dvě již zažité kategorie jsou každoročně určeny všem zaměstnancům a dobrovolníkům Charit České republiky, do kategorie nové se mohou se svými snímky poprvé přihlásit uživatelé služeb, tedy klienti Charit.

Zaměstnanci, dobrovolníci i klienti Charit po celé republice tvoří již řadu let jednu charitní rodinu, v níž se vzájemně obohacují a inspirují. A právě to by měla letos poprvé díky fotografiím klientů zachytit i fotosoutěž Můj svět.

K velké radosti pořadatelů zůstávají soutěži, u jejíhož počátku před léty stáli, věrní i členové odborné komise v čele se světoznámým fotografem Jindřichem Štreitem, Jiřím Siostrzonkem z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a duchovním otcem soutěže – fotografem Štefanem Grúberem. Komisi doplní také regionální manažer společnosti ASEKOL Zdeněk Kovářík.

Na vítěze čekají i v tomto ročníku hodnotné ceny a diplomy s podpisy členů komise. Nejlepší snímky budou veřejnosti představeny na slavnostní vernisáži v pondělí 24. března 2014 ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. A stejně jako v předchozích letech, i tato výstava pak bude celý příští rok putovat po dalších městech republiky.