Středočeský kraj vyhlásil vítěze ve sběru elektra

8. 10. 2012

Středočeský kraj ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL vyhlásil tři vítěze mezi obcemi ve sběru vysloužilého drobného elektra na obyvatele. Největší množství elektroodpadu nasbíraly obce Čáslav, Sedlčany a Dolany.

Ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL bylo ve Středočeském kraji za první tři čtvrtletí roku 2012 vybráno kolektivním systémem ASEKOL téměř 358 tun drobných elektrospotřebičů.

K výslednému množství svezeného odpadu ve Středočeském kraji pomohly sběrné dvory, školy a 215 červených kontejnerů určených ke sběru drobného elektra, jako jsou například kalkulačky, rádia, počítačové vybavení, discmany, mobilní telefony apod. „Výsledky sběru dokazují, že lidé se učí třídit odpad efektivněji a drobné elektro nekončí tak často ve směsném odpadu jako v uplynulých letech. Svůj díl na tom nese i rostoucí počet červených kontejnerů v regionech, které umožňují snazší sběr a zvyšují zodpovědnost obyvatel ke svému okolí a životnímu prostředí,“ řekl jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba.

Podle každoroční analýzy provedené neziskovou organizací ASEKOL ušetřil Středočeský kraj sběrem drobného elektra za rok 2011 více než 973 711 litrů ropy, 13 706 MWh elektřiny, což se rovná spotřebě Středočeského kraje za jeden den. Zároveň se ušetřilo 52 337 m 3 vody, což odpovídá množství, které Středočeši vypijí za 21 dní, pokud dodrží pitný režim a dopřeji si dva litry tekutin denně. Vyúčtování bylo provedeno na základě analýzy, která hodnotí vliv sběru, dopravy, zpracování a finální recyklace televizorů, PC monitorů a drobného elektra na životní prostředí.